Декларация

Декларация за поверителност

В качеството си на администратор на лични данни предоставяме по-долу настоящата информация относно защита на личните данни, която се прилага за интернет платформата MUSAGENA.

Защо събираме лична информация?

Събираме лична информация, когато посещавате нашия сайт, а също така и в телефонна комуникация. Получената информация използваме, за да могат посетителите да регистрират личен профил на MUSAGENA, да се обработват подадените заявки и запитвания, да се потвърждават поръчките, да се предлагат допълнителни продукти, услуги и събития. Също така използваме данните, за да анализираме кои секции от платформата ни представляват най-голям интерес за Вас с цел да подобрим съдържанието и да направим същата по-добра и по-удобна за ползване от потребителя, както и да установим всякакви технически проблеми във възможно най-кратък срок.

Каква информация събираме?

Данните, които събираме могат да включват: име, фамилия, имейл, адрес, телефон. Възможно е да се поиска информация за банковата сметка на потребителя само в случай, че тези данни са необходими за изпълнение на услугата, която потребителя е заявил.

Вашето съгласие

Използвайки платформата ни, Вие съгласявате личните данни събрани съгласно тук описаното да бъдат обработвани от нас за посочените цели. Вие гарантирате достоверността на вашите данните.

Как използваме събраните данни и с каква цел?

Ние използваме предоставените от Вас лични данни, за целите на техническото управление на сайта, за да ви предостави достъп до информация за обща комуникация с Вас и/или при осъществяване на продажба от разстояние на продукт предлаган от нас. Можете да заявите своя отказ от получаването на търговски съобщения или да откажете личните ви данни да бъдат използвани за маркетингови цели. За целта се свържете с нас на посочените контакти. Можете да променяте личните си данни в профила на MUSAGENA, когато пожелаете.

 

Гаранции за защита на лични данни

Ние отдаваме голямо значение за осигуряването сигурността на личните ви данни. Защитаваме ги съвестно от всякъв вид неправомерно разкриване. Гарантираме сигурността им посредством приетите от нас процедури в съответствие РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.

Трансфер на данни 

Ние не предоставяме личните данни, с които разполагаме на трети лица освен с оглед целите за сключване и изпълнение на договорите обект на платформата.

Чувствителни данни 

Ние не събираме и обработваме чувствителни данни, като такива разкриващи расов или етнически произход, разкриващи политически, религиозни или философски убеждения; членство в политически партии или организации, сдружения с политически, религиозни или философски цели, отнасящи се до здравето, сексуалния или човешкия геном.

Достъп до вашите данни и други права 

Вие имате достъп и можете да изисквате или сами да осъществявате корекция, промяна, както и изтриване на свои лични данни. Ние пазим Вашите данни толкова време, колкото е небходимо за предоставяне на услугите от платформата.