Проект BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Проект BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
20 юли 2020

Проект и главна цел: „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА „COVID-19”;

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

 

Бенефициент: МУСАГЕНА ООД

 

Обща стойност: 10 000, 00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско финансиране и 1 500,00 лв. национално съфинансиране

 

Koд на процедурата: BG16RFOP002-2.073

 

Начало: 27.07.2020г.

 

Kрай: 27.10.2020г.