Ния Манчева

Ния Манчева

“Майка, жена…”, “На четири Метра под водата”, “Душата дрънка”
 

Ния Манчева участва с картини и художествени решения от самото създаване на издателство „Мусагена“. Нейни са кориците и илюстрациите на книгите: „Майка , жена…“, „Душата дрънка“ и „На четири метра под водата“. В момента е ученичка в художествената гимназия – НУИИ „Илия Петров“.