Онник Каранфилян

Онник Каранфилян

“Absolvo te”, “Аз още броя дните”

Следва графика в Националната художествена академия. Дипломната му работа съчетава за пръв път в историята на българската графика (изобразително изкуство) класическите техники на печат (офорт, суха игла, акватинта, литография, релефен печат) с компютърна графика. Негова е и първата изцяло създадена дигитална графика, отпечатана на ръчна хартия. Една от дипломните му работи е селектирана за Триенале на изкуствата в Осака ’94. Онник Каранфилян е единственият избран сред 19-те български автора, представени с 81 графики.